Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2018

8582 760c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaiblameyou iblameyou
"Poniedziałek bez Ciebie
Wtorek bez Ciebie
Środa bez Ciebie
Czwartek bez Ciebie
Piątek bez Ciebie
Sobota bez Ciebie
Niedziela bez Ciebie

Dobrze, że tydzień ma
Tylko siedem dni."

— Krystyna Gucewicz "Tęsknię"
8625 3914 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera

February 21 2018

7289 260f 500
Reposted fromSQuall-Kun SQuall-Kun viagdziejestola gdziejestola
8081 a354 500
sprawy, które bolą
Nie oglądałem się, by sprawdzić, czy nie idzie za mną. Wiedziałem, że nie.
— Nicholas Sparks "I wciąż ją kocham"
http://24.media.tumblr.com/tumblr_mb9tjxpkKV1qfbaupo2_250.gifhttp://25.media.tumblr.com/tumblr_mb9tjxpkKV1qfbaupo8_r3_250.gifhttp://24.media.tumblr.com/tumblr_mb9tjxpkKV1qfbaupo5_250.gifhttp://24.media.tumblr.com/tumblr_mb9tjxpkKV1qfbaupo3_250.gifhttp://25.media.tumblr.com/tumblr_mb9tjxpkKV1qfbaupo4_r1_250.gifhttp://24.media.tumblr.com/tumblr_mb9tjxpkKV1qfbaupo7_250.gif
Reposted fromolalaa olalaa viagdziejestola gdziejestola

Jak nazwałabyś ten moment, w którym teraz jesteś?

- Ciekawością tego, kim naprawdę jestem. Myślę, że pierwszy raz odpowiadamy sobie na to pytanie, gdy zaczynamy przygodę z dorosłością. Mam poczucie, że przede mną jeszcze ciekawsza przygoda z dojrzałością. Spędzamy wiele lat okopując się koncepcjami, umowami, grami, których zasady ustalono poza nami. Czasami trzeba zadać sobie pytanie czy chcę dalej grać w te gry, a jeśli tak, to na jakich zasadach. Szukam odpowiedzi na pytanie na ile lęk jest nabyty, a na ile jest odpowiedzią na pustkę, która jest tutaj zawsze. Kim jestem tak naprawdę, nie jako piosenkarka, matka, córka, tylko ja – to najciekawsze pytanie, na które sobie odpowiadam.

— Katarzyna Nosowska
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
7201 ef0b 500
Reposted fromdozylnie dozylnie viagdziejestola gdziejestola
0691 fa8b 500
4278 5062
Reposted fromdontbemad dontbemad viaaudacityofhuge audacityofhuge
8953 253d
Reposted fromhagis hagis viaaudacityofhuge audacityofhuge

February 19 2018

6783 b520
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaampajewska ampajewska

February 17 2018

7378 6a8a
Reposted fromn3ml n3ml viaampajewska ampajewska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl